Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss.
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg.

Personuppgifter, och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, hanteras i enlighet med gällande Personuppgiftslag (PUL).

All personlig information som du lämnar till oss används endast inom företaget för att kunna ge dig bra service vid dina återkommande köp. Den kan även användas för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet.

De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:

  • För och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

  • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
  • Personuppgifterna aldrig lämnar företaget
  • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Du har enligt §26 i Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång/kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt personuppgiftslagen §28 att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.